Translate

2 Eylül 2015 Çarşamba

Neden "Türk Kültürü ve Medeniyeti" denmez?
Isaac Newton için; "İNGİLİZ fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı"
Nikola Tesla için ; "SIRP kökenli AMERİKALI mucit, fizikçi"
Thomas Alva Edison için ; "AMERİKALI mucit"


denilirken, hiç te "HIRİSTİYAN" mucit falan denmiyor. Hatta bu kategoride bile arayamazsınız, ama İslam Mucitleri, İslam Matematikçileri, İslam Sanatı mevcuttur.
Lakin, 


Tıpta, bilimde "Büyük Üstad" olarak anılan İBNİ SİNA ;
Sıfırı bulan, Ay'da bir kratere adını verdikleri, CEBİR'in babası HAREZMİ ;
Astronom , matematikçi ALİ KUŞÇU ;
Da Vinci'yi bile etkileyen "EL-CEZERİ" ;


gibi TÜRK mucitler "TÜRK" yerine "İSLAM" olarak tanıtılmaktadır. Nedense! Türklerin siyasal kimliğini belirlemede İslamlık/Müslümanlık öne çıkmaktadır.

Çiçek aşısının muciti TÜRKLER'dir. 


Çiçek aşısını yapan Yörükleri (Türk’tür farklı bir etnik yapıştıran batılılara inat) görüp bizzat deneyimleyen, İngiltere’nin İstanbul seferinin eşi Lady Montagu 1718 yılında bu olayı İngiltere'ye götürmüş, Kraliçe’nin izni ile hükümlülerin üstünde denetmiştir. Bu tarihten sonrada İngilizler tarafında icat edildiği öne sürülmüştür. "1798 de ilk çiçek aşısının öncüsü, dünyanın ilk aşısı" (ENGLİSH physician and scientist who was the pioneer of smallpox vaccine, the world's first vaccine) diye tanıtılan Edward Jenner ; ya da


(a FRENCH chemist and microbiologist , was also impressed , discovered the principles of vaccination, microbial fermentation and pasteurization, and invented the first vaccines for rabies and anthrax) diye tanıtılan aşılama sisteminden esinlenerek kuduz aşısını icat eden Louis Pasteur gibi birçok bilim adamına esin kaynağı olmuştur.


Ortalıkta Türk ‘ün adı yoktur! Ha, İngiltere’de bir plaket hazırlayıp yazmışlardır. “Lady Montagu Türkiye’den getirmiştir” diye, ama bilenlerin sayısı o kadar az ki, siz anlatsanız bile, size uzaylıymışınız gibi bakar. Batılılar gururla yaptıklarını anlatırken, öğretirken, “biz” bırakın uzak tarihi , yakın tarihte yaptıklarımızı bile anlatmama gibi bir huyumuzla önemsemiyoruz….Halbuki bu tip olaylar bir ulusun medeniyet ölçüsüdür.


Bunun yanında İtalyan Giuseppe Adami ve Renato Simoni tarafından bestelenen Turandot operasını yazan bir Farslı değil Türk'tür; NİZAMİ GENCEVİ'nin destanıdır, ama dünya Turandot'u Fars destanı / İtalyan operası diye alkışlar....


İlk gözlemevi bir Türk olan ULUĞ BEY tarafından 1428-1429 kurulmuşken, Avrupa'ya 1467-71 yıllarında Oradea Romanya'da kurulmuştur. Türklerin yoğun olarak gittiği, yerleştiği, yurt tuttuğu yerlerdir; İskitler-Hunlar-Avarlar-Kıpçaklar- Osmanlılar.....ama "Avrupa'ya ilk kez Uraniborg adasında Danimarka Kralı II.Frederick tarafından 1576 da kurulmuştur" der Britannica Ansiklopedisi....


Batılılar siyasal/etnik kimlikleriyle tanıtılırken, "bizimkilerden bazıları" dahil batı nedense Müslüman/İslam diye ya da Türk yerine başka etnik kimliği ile tanıtıyor, tanıtılıyor.


Aynı şeyi müzelerdeki eserlerin açıklamalarında da görürüz. "Hıristiyan eserleri" yoktur ama "İslam eserleri" çoktur...siyasal/etnik kimliksizdir....Selçuk-Türk veya Safavid-Türk eserleri değildir adları, ayrıca Safavid Fars olarak tanıtılır!... Navajo Culture, Assyrian Culture, Persian Culture, Greek Culture, Roman Culture, Chinese Culture, Etruscan Culture …derseniz karşınıza binlerce veri çıkar, lakin Turkish Culture diyince ZERO…. Siz, Türk Kültürünü tanıyıp kendiniz çıkarmak zorundasınız. İsim haklarımızı çalmayın, çaldırmayın......
Örnekler : 

• Textile Fragment
Object Name: Fragment
Date: ca. 1570–80
Geography: Turkey, probably Istanbul
Culture: ISLAMIC

• Bronze coin of Fakhr al-Din Qara Arslan
Artuqid dynasty, AD 1144-67
A fascinating and unique series of bronze coins were struck by dynasties of Turkoman origin during the twelfth and thirteenth centuries, in the area known as the Jazira, 'the island' between the Tigris and the Euphrates rivers.

ARTUQID’ler kimdir? TURKOMAN kimdir? Bilen “batılı halk” öne çıksın lütfen!
• Incense burner
Hegira 9th–10th century / AD 15th–16th century, Mamluk
Brass engraved with tar inlayMAMLUK kimdir? “Batılı Halk” biliyor mu? Ki eserler İSLAMİC ART adı altında toplanmıştır.
Şimdi kalkıp biri de bana "sen müslüman düşmanlığı, etnik ayrımcılık yapıyorsun" derse, içinden geçirdiği her türlü düşünceyi aynen iade ederim! Kim ayrımcılık yapıp bir kültürün, sanat eserinin, bilim adamlarının etnik kimliğini saklıyorsa, ki bunu yapan genelde batılılardır, düşman odur. Onlar söyleyip yazarken alkış tutuyor da, biz söyleyip yazarken faşist ve ırkçı mı oluyoruz?. Göremeyen naiftir, kördür ve şeytanda ayrıntıda gizlidir!


Servet Somuncuoğlu’nun da dediği gibi:


“Bu resimler Orta Asya devletleri arasındaki münasebetleri aydınlatması açısından kültürdeki beraberliği ortaya koyar. Yani, Tarihin eski devirlerinde adı, “Ahmet” dir, “Mehmet” dir ya da başka bir şeydir. Bugün Batılılar kesinlikle Türk demiyorlar.


Saka, İskit, Tagar, Taştık, Andronova, Afenasyova vs… diyorlar ama asla Türk demiyorlar. Burada temel bir kültür kodu vardır. Bu temel kültür kodunu bugün biz Türk olarak tanımlanan kültür çevresi içinde görüyoruz. Yani, Orta Asya’daki bu kaya resimlerinin arkeolojik alanlardaki kültürün takipçisi Türk kültür çevresi içinde yaşayanlar Türklerdir. O nedenle bugün bizim hepsine birden Türk dememiz lazımdır.


Onlara Türk dediğimizde ve temel kültürde bunu açtığımızda üst kimlik olarak siz Türk’ü koyduğunuzda alt kimlikte: Kazak, Kırgız, Altay, Hakas, vs… bunlar olabilir. Yani bu çeşitliliktir.
Mesela Yunan medeniyetinin içinde bir çok uygarlıklar var, küçük küçük site devletlerinden oluşuyor. Ama en başa “Yunan Medeniyeti” ibaresi konur. Yine aynı şekilde Hint Medeniyeti içinde yüzlerce unsur var ama “Hint Medeniyeti” deniliyor.


Eski çağlara göre 5 büyük medeniyet sayılır: Çin, Mısır, Yunan, Hint, Mezopotamya. Tabii bir altıncı medeniyet vardır. O da Türk medeniyetidir. Bu gerçek artık bilimsel olarak kabul edilmek zorundadır. Türk medeniyeti vardır; kendine has bir yaşam üslubu vardır, doğaya, çevreye, insana bakış açısı vardır. Toplumsal hiyerarşisini oluşturmuştur, devlet sistemini oluşturmuştur siz bunu yok sayamazsınız.”
Saygılarımla,
SB.


TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ


They say:
For Isaac Newton; "ENGLISH physicist, mathematician, astronomer, inventor, philosopher, theologian"
For Nikola Tesla; "SERBIAN-AMERICAN inventor, physicist"
For Thomas Alva Edison; "AMERICAN inventor"


but not "Christian" inventor...In fact, you can not search in "Chtistian" category. On the other side you can search as "Islamic Inventors", "Islamic Mathematicians" "Islamic Art" are available...


However, Turkish inventors as;


* In medicine, in science, known as "Grand Master"; Ibn Sina (known to Europeans as Avicenna) = İbni Sina


* Finder of zero, they gave his name to a crater on the moon, the father of Algebra; Al-Khwārizmī = Harezmi


* Astronomer, mathematician; Ali Qushji or Ali Kuschu = Ali Kuşçu


* The real father of engineering (even influenced Da Vinci) ; "Al-Jazari" = El-Cezeri


instead of "Turkish" they are presented as "ISLAMIC". Somehow, determination of the political identity of the Turks is Islamic..! Or with false ethnic identity....The inventor of the smallpox vaccine are the Turks.


Lady Montagu, wife of England ambassador, of İstanbul, saw personally, and experienced the Smallpox vaccine which Nomads (Yörük=Yorouks, they are 100 % Turkish of ethnic, even if the westerners paste a different ethnic to them!) did every year, and took this to England in 1718. Whit the permission of the Queen, they used the prisoners as guinea pigs, and they succeeded ! After this date, the westerners says : "the British invented the smallpox vaccine" to the world.


Edward Jenner, introduced as "ENGLİSH physician and scientist who was the pioneer of smallpox vaccine, the world's first vaccine" ; (again, called as; ENGLISH! not as Christian!)

and

Vaccination system inspired many scientists, such as Louis Pasteur, with the rabies vaccination, "a FRENCH chemist and microbiologist , was also impressed , discovered the principles of vaccination, microbial fermentation and pasteurization, and invented the first vaccines for rabies and anthrax" (again, called as FRENCH! not as Christian!)


And we don't see the name of the "Turks" again....


Oh, there is a plaque, prepared in England; "Lady Montagu brought from Turkey", but the number of those who know this is so little, even if we explain, they will look at us like we are aliens, or are lying to them. The "Westerners" are proudly to say with their ethnics, and teaching also in that way, but when it comes to us, no mention of the Turks, Turkish culture or the Turks invented. Whereas, such events are a nation's civilization measure....


Besides, the world applause the epic "Turandot" written by Nizami Gencevi (Ganjawi), composed as opera by ITALIAN Giuseppe Adami and Renato Simoni, as a Persian epic and İtalian opera...But Nizami is not a Persian, but a Turkish poet.... (again, called as ITALIAN and not as Christian, and false info about Nizami on the net!)
Berlin museum Shame on you!
The first observatory was built in 1428-1429 by a Turk; Ulug Bey (Ulugh Bey) in Samarkand.


" It was considered by scholars to have been one of the finest observatories in the ISLAMIC world at the time and the largest in Central Asia." (Again İSLAMİC!, not a word about Turkish Culture)


And the first observatory was built in Europe in 1467-71 in Oradea Romania, where the Turks settled from the period Scythians - Huns - Avars - Kipchaks - Seljuks - Ottomans....


but the world is informed by Encyclopedia Britannica as " Established for the first time by Danish king Frederick II., in 1576 in Uraniborg island" .... :)


When they introducing the "westerners" with their ethnical/political identity, for some reason, they introducing the "Turks" as İslamic/Muslim, and not with their political/ethnical identity...(even, some of our people do that!)


We see the same thing in the description of the works in the museums, "Christian artifacts" does not exist, but "Islamic artifacts " is every where... political / ethnical identity does not exists!..."Seljuk Turks or Safavid Turks artifacts" are not the names, by the way, they introduced Safavids as Persians!...No, no, no Safavids are 100 % Turkish.


You can source as; Navajo Culture, Assyrian Culture, Persian Culture, Indian Culture, Chinese Culture, Egyptian Culture, Etruscan Culture, Greek Culture, Roman Culture..; thousand info comes forword..yet when you source as Turkish Culture, ZERO....


Examples:

• Textile Fragment
Object Name: Fragment
Date: ca. 1570–80
Geography: Turkey, probably Istanbul
Culture: ISLAMIC
link:

Again, the Culture is not called as "TURKiSH", but "İSLAMİC"...!• Bronze coin of Fakhr al-Din Qara Arslan
Artuqid dynasty, AD 1144-67
"A fascinating and unique series of bronze coins were struck by dynasties of Turkoman origin during the twelfth and thirteenth centuries, in the area known as the Jazira, 'the island' between the Tigris and the Euphrates rivers."
link:


Who are the "Artuqıds"? Who are the "Turkomans"?  "Westerners people" who knows that come forward, please!• Incense burner
Hegira 9th–10th century / AD 15th–16th century, Mamluk
Brass engraved with tar inlay
link:
Who are the "Mamlukes"? Does the "Westerners people" know that? And the works are grouped under the name of "ISLAMIC ART"...!
We are not the ethnic people who makes discrimination, but the "Westerners", with lies and keeping secret and hiding the political/ethnical names of these artifacts, scientists, and other works of the Turkish people, are doing the discrimination..... When we say and cheering "Edison an American inventor", is okey, but when we say "Al-Khwārizmī is a Turkish inventor", we became fascist and racist?! The Devil is in the details!


Servet Somuncuoğlu, a documentarist says ones:
"the names in the ancient times in history, "Ahmad" or "Mehmet" or something else, but today the Westerners certainly not use the names "Turks" or "Turkish". They called as Saka/Scythian culture, Tashtyk culture, Andronov, Afenasyov etc ... but they never say Turkish. There are basic culture code. This basic cultural codes we see between the Turks, described as cultural environment. So, the followers of this culture in the archaeological sites of rock paintings in Central Asia and in Turkey, are Turkish cultural environment. Therefore, today we have to say to all of them Turkish. The upper identity is Turkish-Turk and sub-identity is Kazakh, Altai, Khakasia, etc...


For example, there are many civilizations in the Greek civilization, the site consists of a tiny little states. But the upper identity is "Greek Civilization" and appears in every subjects. Likewise, artifacts of Indian civilization, but beneath them there are hundreds little of civilizations..


The world counted 5 large ancient civilizations: Chinese, Egyptian, Greek, Indian, Mesopotamian. Of course there is a sixth civilization, and that is Turkish civilization. This reality must now be accepted as scientific. There is a Turkish civilization; with a unique style of life, nature, environment, influence on other civilizations. Create a social hierarchy state system, you can not denial it"


Don't steal our names, and don't give false info....


Sincerely, 
SB.TURKiSH CULTURE AND CiVİLiZATiON